Detacheren via Xcellentjob

Wat is de betekenis van detacheren?

Zoek je extra versterking voor langere tijd, maar wil je wel flexibel blijven? Dan kun je personeel via detachering inhuren. We stellen je personeel ter beschikking met de zekerheid dat de medewerker die je aanneemt, niet van het ene op het andere moment kan stoppen.

In deze situaties is detacheren voor jou de oplossing:

  • structurele toename van de vraag
  • hulp nodig bij een project met een vaste start- en einddatum
  • vervanging bij een langdurig zieke medewerker of verlof
  • hulp nodig bij het vinden van het juiste specialistische profiel
  • intentie om iemand op een later moment een vast contract te bieden

Wat zijn de voordelen van detacheren?

  • zekerheid: samen met de medewerker spreek je een vaste periode af. Hierdoor heb je de zekerheid dat de medewerker niet van het een op andere moment kan stoppen.
  • gemak: we nemen het wervingsproces uit handen en gaan op zoek naar de specialist voor jouw vacature. We regelen ook alle andere administratieve verplichtingen die bij werkgeverschap horen. Denk aan het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven, het toekennen van vakantiedagen en het administreren van de ziek- en herstelmeldingen.
  • geen werkgeversrisico: Als werkgever regelen wij de uitbetaling van het loon, loondoorbetaling bij ziekte en de afdracht van premies en heffingen.

Meer?>

Veelgestelde vragen