Uitzenden via Xcellentjob

Wat is uitzenden?

Dit is een vorm van dienstverlening waarbij wij personeel aan jou ter beschikking stellen. Wij zijn formeel werkgever, jij hebt de dagelijkse leiding en stuurt je werknemer aan. Alle administratieve handelingen en ziekterisico’s liggen bij ons.

In deze situaties is het inhuren van een uitzendkracht een passende oplossing:

  • er geen of onvoldoende specifieke (en benodigde) vakkennis bij de vaste medewerkers aanwezig is
  • je organisatie heeft te maken met pieken en dalen in productiviteit. Bijvoorbeeld door seizoensinvloeden of projecten
  • er vervanging nodig is bij tijdelijke uitval door ziekte of verlof
  • je eerst wilt kijken of een werknemer in je organisatie past
  • je de organisatie wendbaarder wilt maken

Wat zijn de voordelen van uitzenden?

Uitzenden heeft veel voordelen:

  • flexibiliteit: je zet de uitzendkracht in wanneer je wilt. Je betaalt alleen de gewerkte uren (no cure, no pay)
  • geen werkgeversrisico: wij zijn de werkgever van de uitzendkracht en regelen de uitbetaling van het loon, loondoorbetaling bij ziekte en de afdracht van premies en heffingen
  • gemak: we gaan voor je op zoek naar kandidaten die voldoen aan het profiel en verzorgen het gehele selectieproces. We regelen ook alle andere administratieve verplichtingen die bij werkgeverschap horen. Denk aan het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven, het toekennen van vakantiedagen en het administreren van de ziek- en herstelmeldingen.

Meer >

Aanvragen